โรงเพาะต้นกัญชา ชาวต่างชาติ (สัตหีบ)

ขนาด 9 เมตร x ยาว 23 เมตร
28 ก.พ. 2566
Back To Top